Bejelentés


Teremtés az időn át

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Lemondott a pápa!

Villám csapott a Szent Péter-bazilika keresztjébe!

 

Az emberiség szempontjából történelmi bejelentést tett a pápa! De a találgatássokkal ellentétben nem a betegsége miatt mondott le! Jelentette be Federico Lombardi vatikáni szóvivő, hanem egyéb okból, megfontolt döntést hozott!

Hogy egyenlőre ne találgassunk, lássuk a pápa lemondóbeszédét! De vegyük figyelembe közben azt is, hogy ahogy Jézus sem rendelkezhetett a saját életével, úgy a mindenkori pápa sem rendelkezhet vele a katolikus vallás szerint!

 

XVI. Benedek lemondó nyilatkozata

 

"Kedves Testvérek! Nemcsak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az egyház élete számára. Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot.

Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.

Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról, mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására.

Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok nektek azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hibámért. Most ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a jövőben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának szentelt életemmel."

 

Ha nem betegség miatt mondott le, akkor miért?

Talán majd megmagyarázza ezt is a média, vagy inkább belénk magyarázza!

Ő a 3. pápa aki lemond! A pápák nem mondanak le mondvacsinált butaságok miatt! Nyilván jelenleg több ezer, ha nem több tízezer, kutató, tudós és bibliakutató elemzi a lemondó nyilatkozatot, próbálva feltárni titkait!

A válasz ott van a sorok között! Milyen kérdések rázzák meg világunkat a hitélet szempontjából, melyekkel nem bír el a pápa Jézus Földi helytartója? A C.I.A. mint tudjuk minden hol ott van! Esetleg valamit megpróbáltak ráerőltetni? Vagy megtudott valamit, ami a hittel, istennel kapcsolatos?

Be kellet volna valamit jelentenie valamelyik nagyhatalom nyomására, csak nem akarta?

A villámcsapást a HAARP-al generálták figyelmeztetés gyanánt?

Bennem rengeteg kérdés merül fel, mert a pápa NEM dönthet emberként! Legalább másfél milliárd ember hisz benne, issza a szavait! Mindegy hogy ki Ő, honnan jött és mennyi idős, mert a mindenkori pápa feladata vigyázni, terelgetni az emberiséget Jézus 2. eljöveteléig!

 

Jézus és Isten nem dobál villámokat, de sajnos az ember már képes rá! Minden esetre furcsa, hogy épp a bejelentés napján lecsap egy villám a Szent Péter bazilikára, a keresztény világ egyik legrégebbi építményére, szentélyére, melyet Szent Péter apostol sírjára építettek! 

Ha ez nem szenzáció, vagy furcsa és érdekes, akkor mi az?


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!